Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
 
Γέροντα, τί σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος «Ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον»;
– Σε ένα καμίνι άμα πετάξης χαρτιά, σκουπίδια, τί θα γίνουν;
Δεν θα καούν; Έτσι και στον πνευματικό άνθρωπο, ό,τι και αν του πετάξη ο πειρασμός, καίγεται. «Πύρ καταναλίσκον»! Όταν ανάψη στον άνθρωπο η θεία φλόγα, όλα καίγονται.
Δεν κολλούν οι άσχημοι λογισμοί μετά.
Δηλαδή δεν παύει ο διάβολος να του πετάη άσχημους λογισμούς, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος είναι «πύρ» και τους καίει. Οπότε κουράζεται μετά ο διάβολος και σταματάει.
Γι᾿ αυτό και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέει: «Πάντα καθαρά τοις καθαροίς». Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά· δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτο.
Τους καθαρούς και μέσα στον βούρκο να τους ρίξης, θα παραμείνουν καθαροί σαν τις ακτίνες του ήλιου πού, όπου και αν πέσουν, παραμένουν φωτεινές και καθαρές.

Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματική Αφύπνιση» - 36 -

Σοφία Κανλή

Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ βοηθοῦν πνευματικὰ τὰ παιδιά, ὅταν εἶναι μικρά, γιατὶ τότε καὶ τὰ ἐλαττώματά τους εἶναι μικρὰ καὶ εὔκολα μποροῦν νὰ κοποῦν.
Ὕστερα, στὴν ἐφηβεία, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ δύσκολη ἡλικία, ἡ ἀγωνία τῶν γονέων εἶναι μεγαλύτερη γιὰ τὰ παιδιά τους, μέχρι νὰ τὰ μορφώσουν καὶ νὰ τὰ ἀποκαταστήσουν. Οἱ γονεῖς τότε ἂς κάνουν ὅ,τι μποροῦν, γιὰ νὰ τὰ βοηθήσουν, καὶ ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ κάνουν, γιατὶ ξεπερνάει τὶς δυνάμεις τους, ἂς τὸ ἀναθέτουν στὸν Παντοδύναμο Θεό. Ὅταν ἐμπιστευθοῦν τὰ παιδιά τους στὸν Θεό, τότε ὁ Θεὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ βοηθήση γιὰ πράγματα ποὺ δὲν γίνονται ἀνθρωπίνως. Ἂν λ.χ. τὰ παιδιὰ δὲν ἀκοῦν, νὰ τὰ ἐμπιστευθοῦν στὸν Θεό, καὶ ὄχι νὰ βρίσκουν διάφορους τρόπους νὰ τὰ ζορίζουν. Νὰ πῆ ἡ μητέρα στὸν Θεό: «Θεέ μου, δὲν μ ̓ ἀκοῦν τὰ παιδιά μου. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα Ἐσύ».

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου

Η ψεύτικη συμπεριφορά των γονέων, όσο και καλή να φαίνεται, δεν πληροφορεί εσωτερικά τα παιδιά, γι’ αυτό και δεν υποτάσσονται, ούτε και στον αυστηρό τρόπο υποτάσσονται. Εάν φαίνωνται που ζαρώνουν, αυτό το κάνουν, γιατί δεν μπορούν προς το παρόν να κάνουν και αλλιώς. Όταν όμως μεγαλώσουν λίγο και δεν έχουν πολύ την ανάγκη των γονέων, τότε κλωτσάνε άσχημα και βγάζουν και όλο το αποθηκευμένο μέσα τους άχτι στους γονείς τους.
Η αγία ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών, και υποτάσσσονται φυσιολογικά και μεγαλώνουν με ευλάβεια και δίχως ψυχικά τραύματα (με διπλή υγεία) και χαίρονται τα παιδιά τους γονείς τους, χαίρονται και οι γονείς τα παιδιά και σ’ ετούτη την ζωή και στην άλλη την αιώνια, όπου πάλι μαζί θα αγάλλωνται.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: Επιστολές


Σοφία Κανλή

Τα πρώτα πνευματικά κρυολογήματα τα παιδιά τα παίρνουν από τα ανοικτά παράθυρα των αισθήσεων των γονέων. Περισσότερο τα κρυολογεί η μητέρα, όταν δεν είναι ντυμένη με την σεμνότητα και προσπαθή ακόμη να «μαδάη» και τα παιδιά της.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου:
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίση η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνη αυτό;
– Να καλλιεργήσης την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγη η ιδιοτέλεια.
Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό· δημιουργεί μόνωση.
Ξέρεις τί θα πη μόνωση; Είναι σαν να σού λέη ο Θεός: «Δεν σε καταλαβαίνω, παιδάκι μου!».
– Μπορεί, Γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερή στην θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς;
Και βέβαια μπορεί.
Αν σκέφτεται μόνον τον εαυτό του, μπορεί να κάνη προσευχές, μεγάλη άσκηση κ.λπ., αλλά να έχη και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορή για τους άλλους.
Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένη. Γιατί, όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξερριζώση τα πάθη του, αλλά για να κάνη ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνη προκοπή.
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.!

Σοφία Κανλή

–Γέροντα, γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν εὐθύνονται μόνον οἱ γονεῖς; –Κυρίως οἱ γονεῖς εὐθύνονται, γιατί, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνατροφὴ ποὺ θὰ δώσουν στὰ παιδιά, θὰ γίνουν καλοὶ κληρικοί, καλοὶ ἐκπαιδευτικοὶ κ.λπ., καὶ θὰ βοηθοῦν καὶ αὐτὰ μὲ τὴν σειρά τους τὰ παιδιά, καὶ τὰ δικά τους καὶ τοῦ κόσμου. Ἡ μητέρα μάλιστα ἔχει περισσότερη εὐθύνη ἀπὸ τὸν πατέρα γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Θεός να δίνη μετάνοια
Ώ, αν καταλαβαίναμε την μακροθυμία του Θεού! Εκατό χρόνια χρειάσθηκαν για να γίνη η Κιβωτός του Νώε.

 Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνη γρήγορα μία Κιβωτό; Αλλά άφησε τον Νώε να παιδεύεται εκατό χρόνια, για να καταλάβουν και οι άλλοι και να μετανοήσουν.
Εκείνος έλεγε: «Δέστε, θα γίνη κατακλυσμός!
Μετανοήστε!».
Εκείνοι τον κορόιδευαν. «Κλουβιά, έλεγαν, φτιάχνει» και είχαν τον χαβά τους. Και τώρα, σε δύο λεπτά μπορεί ο Θεός όλον τον κόσμο να τον συγκλονίση και να τον κάνη να αλλάξη, να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί!
Πώς; Αν γυρίση το κουμπί στον σεισμό σιγά‐σιγά από τα 5 στα 6 ρίχτερ... στα 7... Στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους, θα αρχίση η μία να χτυπά την άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν: «Ήμαρτον! Σε παρακαλούμε, σώσε μας». Μπορεί και όλοι να πούν: «Καλόγεροι θα γίνουμε!». Μόλις όμως τελειώση ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, λαλάδεν θα πέφτουν, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν.
Γιατί η επιστροφή τους αυτή δεν θα έχη πραγματική μετάνοια, αλλά απλώς θα πούν έτσι, για να γλυτώσουν το κακό.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.!

Φωτογραφία του χρήστη Του.Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου .
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου 
 
– Μπορεί, Γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερή στην θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς;
Και βέβαια μπορεί.
Αν σκέφτεται μόνον τον εαυτό του, μπορεί να κάνη προσευχές, μεγάλη άσκηση κ.λπ., αλλά να έχη και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορή για τους άλλους
Γιατί, όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξερριζώση τα πάθη του, αλλά για να κάνη ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνη προκοπή.
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.!