Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Η αγάπη δεν πουλιέται στα σούπερ μάρκετ
η γυναίκα έχει λιγότερη λογική και περισσότερη καρδιά. Ό άντρας έχει περισσότερη λογική και λιγότερη καρδιά. Το ευαγγέλιο μόνο τη γυναίκα λέει «πόρνη» και όχι τον άντρα, διότι η γυναίκα στον έρωτα δίνει και την καρδιά της, ενώ ό άντρας δίνει μόνο το σώμα του, συνήθως για να ικανοποιήσει τις ορμές του. Η γυναίκα θέλει αγάπη και πρέπει να της δίνουμε αγάπη. Ό άντρας πρέπει να δίνει αγάπη στη γυναίκα του, γιατί τα σούπερ-μάρκετ δεν πουλάνε αγάπη.
Άγιος Παΐσιος


Κάνε τόν σταυρό σου καί, πρίν κάνης οτιδήποτε, πές: Χριστέ µου, Παναγία µου, βοήθησε µε»

Ή εµπιστοσύνη στον Θεό έχει µητέρα την πίστη
Γέροντα, νιώθω µιά ανασφάλεια, εχω!!

Απαντήσεις του Αγίου Παϊσίου σε απορίες για Ταυτότητες

Πως το πεντοχίλιαρο έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε; το ίδιο θα είναι και η ταυτότητα; Σοφία Κανλή

– Γέροντα, τί νὰ προσέξω περισσότερο;
– Νὰ στρωθῆς, νὰ συμμαζευτῆς καί, ὅπου βρεθῆς, νὰ λὲς τὴν εὐχὴ μὲ τὸν νοῦ καὶ μὲ τὴν καρδιά σου, ζητώντας τὸ ἔλεος τοῦ Καλοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ ὅλους τοὺς ζῶντες καὶ γιὰ ὅλους τοὺς κεκοιμημένους. Κι ὅταν κουράζεσαι ἀπὸ τὴν εὐχή, νὰ ψάλλης δυνατὰ τὸ ἀργὸ «Κύριε ἐλέησον» ἢ ἕνα τροπάριο.
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από τον Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώση;
– Αν σε συμφέρη, θα σού το δώση· αν δεν σε συμφέρη, πώς να σού το δώση; Είδες τί έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώση ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προ‐ειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι’ αυτό78;
Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ, που τους έβαζε βαρείς φόρους και τους βασάνιζε79.
Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από τον Θεό είναι καλό, ενώ
δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο Οποίος είναι φύσει αγαθός, γνωρίζει τί χρειάζεται για τον καθέναν.
Γι’ αυτό να λέμε: «Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήση. Αλλά Εσύ γνωρίζεις καλύτερα τί συμφέρει στην ψυχή μου. “Γενηθήτω το θέλημά σου”80». Οπότε, όταν με την καρδιά μας πούμε: «γενηθήτω το θέλημά σου», θα γίνη το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας.
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Βλ. Α΄ Βασ. 8, 4‐22.
79 Βλ. Α΄ Βασ. 14, 24‐31 και 22, 16‐21.
80 Ματθ. 6, 10.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

– Γέροντα, όταν ένας δεν έχη ανάγκη, αλλά προσποιήται ότι έχει, πρέπει να
τον βοηθήσουμε;
Ο Χριστός είπε: «Να δίνουμε σ᾿ αυτόν που μας ζητάει, χωρίς να εξετάζουμε»13.
Και αν δεν έχη ανάγκη αυτός που σού ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσης. Να χαίρεσαι που θα του δώσης. Ο Θεός «βρέχει επί δικαίους και αδίκους»14, εμείς γιατί να μη βοηθήσουμε τον πλησίον μας; Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός; Ο Θεός «ου κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν»15. Σού ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια;
Ακόμη και αν αμφιβάλλης για την κατάστασή του, πάλι να τον βοηθήσης με διάκριση, για να μη σε πειράξη ο λογισμός.
Είδες τί λέει ο Αββάς Ισαάκ; «Και έφιππος να σού ζητήση, να του δώσης»16. Δεν ξέρεις σε τί κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύης αυτό που σού λέει ο άλλος και να δίνης ανάλογα με αυτό που σού ζητάει.
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.!!
13 Βλ. Ματθ. 5, 42 και Λουκ. 6, 30.
14 Ματθ. 5, 45.
15 Ψαλμ. 102, 10.
16 Βλ. Αββά Ισαάκ του Σύρου, Οι Ασκητικοί Λόγοι, Λόγος ΚΓ´, σ. 86

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
Γιατί ντρέπεσαι νά ἐξομολογηθεῖς;
Η ντροπή στήν Εξομολόγηση έρχεται από τον σατανά πού παρακολουθεί άγρυπνος τί θα κάνουμε...
" Ντρέπεσαι λοιπόν και κοκκινίζεις να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου; Αλλά και αν ακόμα έπρεπε να τις ομολογείς μπροστά στους ανθρώπους και να εξευτελίζεσαι, ούτε καί τότε θά έπρεπε να ντρέπεσαι· διότι ντροπή και αισχύνη είναι το να αμαρτάνεις, και όχι το να ομολογείς τις αμαρτίες σου... Γνωρίζω και εγώ ότι δεν ανέχεται η συνείδηση την ενθύμηση των αμαρτιών μας. Διότι αν θυμηθούμε μόνον τις αμαρτίες μας η ψυχή μας αναπηδά όπως ακριβώς αναπηδά κάποιο αδάμαστο και δύστροπο πουλάρι.
Ντρέπεσαι να ομολογήσεις τά αμαρτήματα; Να ντρέπεσαι τότε και να τα διαπράτεις !
Εμείς όμως όταν διαπράττουμε αυτά τολμάμε να τα διαπράττουμε κατά τρόπον αναίσχυντο και προκλητικό· όταν όμως πρόκειται να τα ομολογήσουμε, τότε ντρεπόμαστε και αποφεύγουμε, ενώ έπρεπε να κάνομε τούτο με μεγάλη προθυμία. Διότι δεν είναι ντροπή το να κατηγορείς τα αμαρτήματα, αλλά δικαιοσύνη και αρετή· εάν δεν ήταν δικαιοσύνη και αρετή δεν θα έδινε γι’ αυτήν ο Θεός αμοιβή.
Το ότι πράγματι έχει αμοιβές η εξομολόγηση, άκουσε τί λέγει· «Λέγε πρώτος εσύ τα αμαρτήματά σου για να δικαιωθείς». Ποιός ντρέπεται να πράξει κάτι από το οποίο θα γίνει δίκαιος; Ποιός ντρέπεται να ομολογήσει τα αμαρτήματα, για να απαλλάξει τον εαυτόν του από τα αμαρτήματα; Μήπως σε προτρέπει να τα ομολογήσεις για να σε τιμωρήσει; Όχι βέβαια για να τιμωρήσει, αλλά για να συγχωρήσει.
Στα κοσμικά δικαστήρια συμβαίνει να επέρχεται η τιμωρία μετά την ομολογία της ενοχής. Για τούτο και ο ψαλμός υποπτευόμενος ακριβώς αυτό, μη τυχόν δηλαδή φοβούμενος κανείς τιμωρία μετά την εξομολόγηση αρνηθεί να εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του, λέγει· «εξομολογηθείτε στον Κύριο τα αμαρτήματά σας, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα».
Μήπως ( νομίζεις ότι ο Θεός ) δεν γνωρίζει τα αμαρτήματα σου, εάν εσύ δεν τα ομολογήσεις;
Λοιπόν τί περισσότερο γίνεται σε σένα όταν δεν τα ομολογείς; Μήπως μπορείς να διαφύγεις την προσοχή του;
Και αν ακόμα δεν τα πεις εσύ, εκείνος τα είδε· αν δε τα πεις εσύ εκείνος τα λησμονεί. Διότι λέγει· «Ιδού εγώ είμαι ο Θεός εκείνος ο οποίος από αγάπη εξαλείφω τις αμαρτίες σου, και δεν τις ενθυμούμαι».
Βλέπεις; «Εγώ δεν θα τις ενθυμηθώ» λέγει· διότι τούτο είναι ίδιον της φιλανθρωπίας· συ να τις θυμηθείς για να σου γίνει αφορμή σωφρονισμού.
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
Τι είναι οι Πνευματικοί Νόμοι;

 

 
-Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί;

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

 

Αν ο άνθρωπος δεν δουλεύη την καρδιά, δεν είναι ούτε σαν ζώο∙ άγαλμα γίνεται. Είναι άχρηστη η καρδιά του.Κατάργηση των μετρητών – Ολοκληρωτική κυριαρχία των τραπεζών!
Η εξάλειψη του υλικού νομίσματος είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει στις κεντρικές τράπεζες περισσότερη δύναμη.

Οι Financial Times δημοσίευσαν ένα ανώνυμο άρθρο που ζητεί την κατάργηση των μετρητών, προκειμένου να πάρουν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις περισσότερη δύναμη.

Με τίτλο «Το ζήτημα συνταξιοδότησης ενός ακόμη «βάρβαρου λείψανου», το άρθρο επικρίνει το γεγονός ότι οι άνθρωποι αποθηκεύουν μετρητά, εν αναμονή μιας άλλης οικονομικής κατάρρευσης, ένας παράγοντας που προκαλεί, «μεγάλη στρέβλωση του οικονομικού συστήματος».

«Η ύπαρξη των μετρητών – ένα μεταφορικό εργαλείο με μηδενικό επιτόκιο – περιορίζει την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να παρακινήσουν μια οικονομία σε ύφεση. Η ανησυχία είναι ότι οι άνθρωποι θα αλλάξουν τις καταθέσεις τους για μετρητά, αν η κεντρική τράπεζα αλλάξει τις αξίες σε αρνητικές», αναφέρει το άρθρο.

Παραπονούμενος ότι τα μετρητά δεν μπορούν να ανιχνευθούν και να εντοπιστούν, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η κατάργησή τους θα «κάνει τη ζωή ευκολότερη για μια κυβέρνηση που στοχεύει στη συμπίεση και την εξάλειψη της παραοικονομίας».

Η κατάργηση των μετρητών θα δώσει επίσης στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη δύναμη για είσπραξη των φόρων απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανθρώπων, υποστηρίζει ο συγγραφέας, σημειώνοντας πως «ο φόρος προστιθέμενης αξίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιβληθεί αυτόματα – και να επιστραφεί – σε πραγματικό χρόνο σε συναλλαγές μεταξύ αξιόπιστων τραπεζικών λογαριασμών».

Ο συγγραφέας ζητά επίσης την τιμωρία ανθρώπων που χρησιμοποιούν μετρητά, κάνοντας τους χρήστες να «πληρώνουν για το προνόμιο της ανωνυμίας», ώστε να «εξακολουθήσουν να επηρεάζονται από τη νομισματική πολιτική». Τα χαρτονομίσματα θα χάσουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι άνθρωποι θα χρεώνονται επίσης από τράπεζες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών καταθέσεων με μετρητά και το αντίστροφο.

Το άρθρο απηχεί ένα επιχείρημα που προέβαλε ο Kenneth Rogoff, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος ζήτησε υψηλής ονομαστικής αξίας τραπεζικά χαρτονομίσματα, όπως και τα € 100 και € 500 να καταργηθούν.

Ο Πρώην οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Τζιμ Leaviss, έγραψε ένα άρθρο στην Telegraph νωρίτερα αυτό το έτος κατά το οποίο ανέφερε ότι μια κοινωνία χωρίς μετρητά θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο «αναγκάζοντας τους πάντες να ξοδεύουν μόνο με ηλεκτρονικά μέσα από ένα λογαριασμό σε μια κυβερνητική τράπεζα», η οποία θα «παρακολουθείται, ή ακόμα και θα ελέγχεται άμεσα από την κυβέρνηση».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την ανάληψη μετρητών σε ποσότητες τόσο χαμηλές όσο £ 5000 ως ύποπτη δραστηριότητα, ενώ στη Γαλλία, οι πολίτες θα απαγορεύεται να πραγματοποιούν πληρωμές με μετρητά πάνω από € € 1000, από την Τρίτη και μετά. Η ανάληψη και η κατάθεση μετρητών άνω του ποσού των € 1.000 ευρώ θα υπόκειται επίσης σε έλεγχο ταυτότητας.

«Δεν υπάρχει πιο ανήκουστη και αντι-ελεύθερη οικονομική πολιτικήνα μπορεί να φανταστεί κανείς, από την απαγόρευση των μετρητών», γράφει ο Michael Krieger.

«Φυσικά, αν τα μετρητά ήταν υποχρεωτικά» κατέληξε», θα υπήρχε αύξηση της ζήτησης για φυσικό χρυσό και ασήμι, το οποία στη συνέχεια θα απαιτούσε την απαγόρευση των ειδών αυτών. Τότε, ο κύκλος της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής τυραννίας θα ολοκληρωνόταν και το να ξεφύγουμε από αυτόν, θα ήταν σχεδόν αδύνατο».

http://hellasforce.com/2015/08/28


Ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για το σφράγισμα! Περισσότερο και από τους δανειστές βιάζεται η κυβέρνηση για το «πλαστικό χρήμα»Δεν νομίζουμε να υπήρξε στην Ελλάδα κυβέρνηση, η οποία να θέλει να εφαρμόσει τόσο γρήγορα τις «επιταγές» της παγκοσμιοποίησης χωρίς κανέναν δισταγμό, χωρίς καμία προσπάθεια να δυσκολέψει έστω και λίγο το έργο των δανειστών.

Όταν και ο πρώην ΥΠΟΙΚ Βαρουφάκης ανακοίνωσε την πρόθεση να εφαρμοστεί στην Ελλάδα η Κάρτα του Πολίτη, έχει ξεκινήσει αγώνας δρόμου να επιβληθεί στην χώρα το πλαστικό χρήμα και οι συναλλαγές ακόμα και με περίπτερα να γίνονται με κάρτα.

Τώρα έρχεται το σχέδιο του υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη που έχει ως στόχο την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβάνοντας κίνητρα και αυστηρές κυρώσεις για όσους «παρανομούν».

Συγκεκριμένα προωθείται:

Όριο στις cash συναλλαγές και τα… ρέστα μόνο μέσω καρτών!
Από το πρώτο ευρώ επαγγελματικής δαπάνης θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των τραπεζών, δηλαδή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μεταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή
Θα γίνει εγκατάσταση μηχανημάτων πληρωμών μέσω καρτών ακόμα και στα περίπτερα και τα κρεοπωλεία, λένε στο ΥΠΟΙΚ, ενώ θα μειωθεί η προμήθεια που πληρώνουν οι καταστηματάρχες
Μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν θα συγκεντρώνουν πλέον αποδείξεις αλλά θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες με τη χρεωστική τους κάρτα για να εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου

Κίνητρα και πρόστιμα, προκειμένου να περάσει το ψηφιακό χρήμα που τόσο διαφημίζεται και σκοπό φέρεται να έχει την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά πολύ φοβόμαστε πως θα χρησιμοποιηθεί με στόχο να παρακολουθούνται απόλυτα οι κινήσεις των πολιτών και μετά την «έξυπνη κάρτα», ενδεχόμενα περάσουμε σε άλλες ακόμα πιο επικίνδυνες μεθόδους.

Ίσως οι εκλογές να αποτελέσουν μια τελευταία ευκαιρία, ώστε να μειωθεί αυτή η ιλλιγιώδης ταχύτητα επιβολής παγκοσμιοποιητικών μέτρων.

http://www.pygmi.gr

Όταν οι πατέρες μας μιλούσαν για αυτά,

 μας έλεγαν συνωμοσιολόγους...

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 27-7-15 ''ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ... ''

"ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΝΤΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ" (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ)


ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΤΕ (ΕΠΟΧΗ ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑΣ), ΑΛΛΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ (ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ), ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ !!!

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙ'ΟΥ


Χριστούγεννα κατά τον 'Αγιο Παΐσιο


Κάποτε ρώτησαν τον Αγιο Γέροντα Παΐσιο για τα Χριστούγεννα και πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε το γεγονός της Γεννήσεως, ότι […]
'Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «'Ανθρωποι σα μαγνητόφωνα»


'Αγιος Παΐσιος: Σήμερα οι άνθρωποι καταλήγουν από την πολλή μελέτη να είναι μαγνητόφωνα και να γεμίζουν τις κασσέττες τους με […]
Προφητεία: Ο Γέροντας Παΐσιος για Τουρκία και το μέλλον της


Ο Γέροντας Παΐσιος είχε κάνει προβλέψεις και για την Τουρκία. Συγκεκριμένα είχε πει ότι θα αφανιστεί και ότι θα διαμελιστεί […]
'Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «Αγίους δεν έχει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην Ορθοδοξία μας»

Δεκέμβριος 3, 2017 στις 14:34 μμ
Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι Χριστιανοί είναι… Άγιοι. Θέλουν όμως να γίνουν!! Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν… ελατ­τώματα […]
O Γέροντας Παΐσιος για την Αγία Αικατερίνη

– Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ πίστευαν, έχασαν την πίστη τους; Αν δεν προσέχει κανείς στα θέματα της πίστεως και […]
'Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «Τι ευλάβεια είχαν παλιά!»


«Στην εποχή μας είναι τόσο δυσεύρετη η ευλάβεια, γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά. Τα ερμηνεύουν όλα με την […]

Ο 'Aγιος Παΐσιος και ο αλάθητος Πάπας


Όταν το 1978 εκοιμήθη ο Πάπας, κάποιος καθολικός μοναχός έτυχε να επισκεφθεί τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιον Όρος.
'Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «Δεν ωφελούν οι μετάνοιες χωρίς ταπείνωση!»


Οι μεγάλοι στην ηλικία που δεν δέχονται ύβρεις και αυστηρές παρατηρήσεις, για να θεραπευθούν η για να λάβουν μισθό (όταν […]

Γέροντα, ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει;


Με αφορμή την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων θυμίζουμε τι έχει πει ο Άγιος Γέροντας Παϊσιος για τη νηστεία των παιδιών:
'Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «Η Προσευχή, η απελπισία και τα υλικά αγαθά»

Οι διδαχές του γέροντα Παϊσίου για την προσευχή είναι πολύτιμες για κάθε χριστιανό. Έλεγε: «Δεν υπάρχουν μακαριότεροι άνθρωποι από εκείνους […]

Ο Γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης μιλάει για τη ζωή και τα χαρίσματα του Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε την συνέντευξη την οποία έδωσε το Μάϊο του 2001 ο Γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης. Στη συνέντευξη αυτή αναφέρεται στη ζωή και τα χαρίσματα του Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου.(Πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com/ )

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Άγιος Παΐσιος: Η εμπιστοσύνη στον λογισμό– Γέροντα, όταν θυμώνω, γίνομαι σάν χείμαρρος δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
– Γιατί να μην μπορής να συγκρατηθής;
– Γιατί πιστεύω στον λογισμό μου.
– Έ, τότε έχεις δικό σου πιστεύω, δικό σου σύμβολο πίστεως!… Ό εγωισμός φταίει. Νά μη δικαιολογής τον λογισμό σου. Έναν μπανταλό λογισμό, μόνη σου νά τον πετάς, νά μην τον δέχεσαι.
Σοφία Κανλή

– Γέροντα, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσω αὐτὸν τὸν καιρὸ τὴν ἀμέλεια, ἔκανα μιὰ προσπάθεια νὰ ἐφαρμόσω ἕνα πρόγραμμα.
– Τὸ πρόγραμμα καλὸ εἶναι, ἀλλὰ πρέπει πρῶτα νὰ μπῆ ἡ καρδιὰ καὶ μετὰ τὸ πρόγραμμα.
– Μήπως, Γέροντα, νὰ μοῦ βάζατε ἐσεῖς ἕνα πρόγραμμα;
– Τὸ πρόγραμμα ποὺ θὰ σοῦ βάλω, εἶναι νὰ κάνης ὅ,τι πνευματικὸ σὲ εὐχαριστεῖ. Νὰ μὴ στρυμώχνης μὲ ἄγχος τὸν ἑαυτό σου, ἀλλὰ νὰ ἐξετάζης ἀπὸ τί εἴδους πνευματικὴ τροφὴ ἔχει ἀνάγκη ἡ ψυχή σου καὶ νὰ τῆς τὸ δίνης. Ὅταν νιώθης τὴν ἀνάγκη νὰ ψάλης, νὰ ψάλλης· ὅταν σὲ τραβάη ἡ μελέτη, νὰ μελετᾶς· ὅταν σὲ τραβάη ἡ εὐχή, νὰ λὲς τὴν εὐχή. Νὰ κάνης καὶ ὅ,τι ἄλλο πνευματικὸ ἐπιθυμεῖς, ἀρκεῖ νὰ μὴν καταπιέζης τὸν ἑαυτό σου. Νομίζω ὅτι κατάλαβες. Αὐτὸ θὰ γίνη τώρα στὶς ἀρχές, μέχρι νὰ γλυκαθῆ ἡ ψυχή σου, καὶ μετὰ θὰ μπῆς σὲ μιὰ πνευματικὴ σειρὰ ποὺ θὰ σὲ τραβάη ἀπὸ μόνη της. Μὴν ἀνησυχῆς λοιπόν, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ πάρη μπρὸς ἡ μηχανή σου καὶ θὰ τρέχης.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:

Άγιος Γέροντας Παΐσιος: Ὅποιος ψηφίζει ἰδιοτελῶς, θά ἐπιτρέψει ἡ θεία δικαιοσύνη νά τό πληρώσει

 

Ὅταν πλησίαζε ὁ καιρός γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, πολλοί προσκυνητές ἐρχόντουσαν καί τόν ρωτοῦσαν τόν Γέροντα ποιά ἦταν ἡ γνώμη του καί ποιόν ἐκεῖνος θεωροῦσε ἄξιο γιά νά ψηφίσουν.Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Οι γονείς και το παιδί.
Ο Πατήρ Πορφύριος: Ο Διορατικός, ο Προορατικός, ο Ιαματικός

Ανάργυρος Ι. Καλιάτσος

 Το έτος 1977 η σύζυγος μου έμεινε έγκυος. Η χαρά μας ήταν μεγάλη! Και η πρώτη μας φροντίδα ήταν να ενημερώσουμε τον π. Πορφύριο, ο οποίος συμμερίζετο τις χαρές μας και τις λύπες μας, από την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας και μας στήριζε με τις προσευχές του, αλλά και τις συμβουλές του, οι οποίες ήσαν γεμάτες από σοφία και θεία έμπνευση!

Για τον λόγο αυτόν, τον επισκεφτήκαμε και του ανακοινώσαμε αυτοπροσώπως το χαρμόσυνο γεγονός. Ευχαριστήθηκε πολύ! Η χαρά του ήταν έντονα ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του. 

-Τώρα ολοκληρώθηκε η ευτυχία σας! Ο καλός μας Θεός σας τα έδωσε όλα! Είστε καλοί και τους καλούς ο Κύριος δεν τους στερεί τίποτε! Εξάλλου, σας το είχα πει. Θα κάνετε παιδί, Αλλά εσείς μωρέ είσαστε άπιστοι Θωμάδες. Δεν πιστεύετε σ’ αυτά που σας λεω. Το ξέρω ότι με αγαπάτε αλλά είστε ολιγόπιστοι. Λυγίζετε εύκολα, που να σας πάρει η ευχή… Όταν έρχεστε, σας βλέπω σκυθρωπούς και απελπισμένους, και όταν φεύγετε σας βλέπω στον δρόμο που πηγαίνετε στο σπίτι σας, χαρούμενους, ευτυχισμένους και με τονωμένη την πίστη σας! Το αυτοκίνητο σας δεν κυλάει αλλά πετάει!

Τώρα, καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα, για να έχετε υπόψιν σας σαν υποψήφιοι γονείς που είστε. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα, εάν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τους εαυτούς σας το ίδιο.

Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν τους ζητούν χρήματα, για να τα χρησιμοποιήσουν στις χαρτοπαιχτικές λέσχες και στα άλλα τυχερά παιχνίδια, και όταν δεν έχουν να τους δώσουν, τους απειλούν και ακόμη και τους χτυπούν! Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταριώνται και αυτά και την ώρα και την στιγμή που τα έφεραν στην ζωή! Έχω δει γονείς, να κλαινε με μαύρο δάκρυ, για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε, χίλιες φορές να μην τα είχαμε! Γιατί, τότε θα είχαμε ένα καημό και μια στεναχώρια, που δεν θα είχαμε παιδιά, ενώ, τώρα μου λένε έχουμε χίλιους καημούς και άλλες στεναχώριες για τα προβλήματα τα φοβερά που μας δημιουργούν καθημερινά και ντρεπόμεθα να κυκλοφορούμε στον κόσμο. Γι’ αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου, για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, όταν τους ρωτώ εσείς τι κάνατε, ή τι κάνετε τώρα, για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν, σχεδόν , στερεότυπα, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους, γιατί ήταν έφηβοι!

E! Επόμενο ήταν. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα και περιμένατε να έλθει η ήβη, για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα, θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται και τελειούται.

Τώρα, που θυμηθήκατε εσείς, ότι έχετε παιδιά, ή μάλλον σας τα θύμισαν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει το πουλί, που το είχαμε στο κλουβί δύσκολα πιάνεται, για να μην πω, πως δεν ξαναπιάνεται!

Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το Α και το Ω των υποχρεώσεων, που έχουν οι γονείς σ’ αυτήν την ανθρώπινη ύπαρξη, που με την θεϊκή συνύπαρξη, φέρνουν στην ζωή! Γονείς, που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά, θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα! Σε όλα, με ακούτε; Γιατί, αν υποθέσουμε, ότι υπάρχουν γονείς, που αφιέρωσαν όλη τους την ζωή να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα τους, με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε, για την χρηστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε, σας λεω, ότι όχι μόνο δεν προσέφεραν τίποτε στα παιδιά τους, αλλά ηγωνίστηκαν και κόπιασαν για να δημιουργήσουν τεμπέληδες, ακαμάτες και εγκληματίες! Ναι! Σας το βεβαιώνω εγώ. Εγκληματίες έφτιαξαν!

Και ξέρετε γιατί; Γιατί το χρήμα, όταν βρεθεί σε χέρια διεφθαρμένων ανθρώπων, κάνει κακό και στους ίδιους που το έχουν και στους άλλους, που το στερούνται. Γιατί, οι πρώτοι εξαγοράζουν τους τελευταίους, από ανάγκη, και τους χρησιμοποιούν σαν άβουλα όντα, όπου, όποτε και για οποιονδήποτε λόγο θέλουν. Πάντως ποτέ για καλό! 

Δεν έχετε ακούσει που λένε: «Το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις;». Πιο σωστή κουβέντα για τον ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων, από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει. Που πάτε μακρυά. Ο Ιούδας δεν πρόδωσε τον Ιησούν μας, για το χρήμα; Για τα τριάκοντα αργύρια; Αυτό δεν σας φτάνει; Δεν είναι αρκετό να σας πείσει, για την καταστρεπτική δύναμη που έχει το χρήμα, όταν το χειρίζονται άνθρωποι, που δεν έχουν μέσα τους Θεό; Και αυτοί, που δεν ασχολούνται με την θεϊκή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους τι νομίζετε ότι φτιάχνουν; Ιούδες φτιάχνουν! Και αλίμονο τους! Γιατί συγκεντρώνουν θησαυρούς εδώ στην γη και αδιαφορούν για την Βασιλεία των Ουρανών.

Εξ άλλου, αυτά που συγκεντρώνουν εδώ, ούτε και οι ίδιοι θα προλάβουν να τα απολαύσουν, αλλά ούτε και τα κακομαθημένα παιδιά τους θα μπορέσουν να τα διατηρήσουν. Και ξέρετε γιατί; γιατί οι μεν γονείς έχουν προσβληθεί από ανίατη αρρώστια, που λέγεται φιλαργυρία. Και με αυτή θα πεθάνουν αγκαλιά! Όλα τα άλλα αγαθά, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τους αφήνουν αδιάφορους. Επομένως θα πεθάνουν χωρίς να μπορέσουν να τα απολαύσουν! Τα Δε παιδιά τους, ανίκανα, όπως τα κατάντησαν, δεν θα είναι σε θέση να τα διατηρήσουν! Γιατί, το να διατηρήσει κανείς τα αγαθά, είναι δυσκολότερο από το να τα αποκτήσει! Πράγματι! Έχει δίκιο ο Παππούλης, διότι «Το διατηρήσαι τα’ αγαθά, χαλεπώτερον του κτήσασθαι», όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας.

Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δεν υπάρχει τίποτε. Και η σωστή διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται όπως θέλουμε εμείς. Πολύ Δε περισσότερο δεν γίνεται όποτε θέλουμε εμείς! Αυτά τα δύο πρέπει να έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης και υποχρεωτικώς να συνυπάρχουν. Και το σημείο εκκίνησης συμπίπτει απολύτως, με το σημείο της σύλληψης του παιδιού. Συνεχίζεται καθόλη την διάρκεια της κυήσεως και αυξάνεται συνεχώς, από την ημέρα του τοκετού μέχρι της πλήρους ενηλικιώσεως του παιδιού.

Αυτό που σας λέω, είναι πολύ βασικό. Γι’ αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε! Η φροντίδα των γονέων για το παιδί, αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του! Ναι! Από τότε!

Μα θα μου πείτε: τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, για το έμβρυο και γενικά για ένα παιδί που βρίσκεται ακόμη, μέσα στην κοιλιά της μάνας του;

Σας απαντώ: Εμείς μόνοι μας τίποτε! Εκείνος, όμως , που επέτρεψε τη σύλληψη του, ΤΑ ΠΑΝΤΑ! Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της συλλήψεως; ασφαλώς όχι!

Γι’ αυτό, εμείς σε Εκείνον θα απευθυνθούμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις θερμές προσευχές μας, να μεριμνήσουμε για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κυήσεως. Και εκείνος, με τη Θεία χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα φροντίσει και για τα δυο. Οι προσευχές μας, όμως, δεν σταματάνε εδώ. Αντιθέτως μάλιστα! Μετά τον τοκετό, του νεογνού, όσο θα αυξάνει αυτό, θα αυξάνουν και οι προσευχές μας.

Έτσι, με τον τρόπο αυτόν δείχνουμε, ότι, πράγματι, εμπιστευόμαστε την σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας στον ίδιο τον Θεό. Και όταν το παιδί μας βρίσκεται υπό την άμεση και συνεχή εποπτεία, παρακολούθηση και προστασία του Θεού, ε, τότε να είμαστε βέβαιοι, πως ποτέ δεν θα παραστρατήσει.

Ο όσιος Παΐσιος για την παιδική ψυχολογία

Γέροντα, το παιδί ενός γνωστού μου κάνει συνέχεια σκανταλιές, φωνάζει, χτυπάει. Τι φταίει; τι να κάνει;
— Κοίταξε, δεν φταίνε τα παιδιά. Σήμερα τα έχουν κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα και δεν έχουν χώρο να τρέξουν, να παίξουν. Ζορίζονται τα παιδιά.
Δεν μπορούν να κινηθούν, να εκτονώσουν την ζωηράδα τους. Τρελλαίνονται, μετά χτυπάν το κεφάλι τους στον τοίχο! Τα παιδιά για να μεγαλώσουν φυσιολογικά θέλουν αυλή!
— Δηλαδή γέροντα, τα παιδιά στα διαμερίσματα αποκτούν ψυχολογικά προβλήματα;
Gereontas Paisios Agioreitis 241 (1)
— Έμ, εάν ζορίζεται, πιέζεται. Πολύ καλύτερα να υπάρχη μια αυλή! Αυτό είναι το φυσιολογικό.

H κατάρα των γονέων πιάνει πολύ
  Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον “έξω απ' εδώ”, τα τάζουν στον διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. “Μου τόταξες”, σου λέει.

Φωτογραφία του Ηλιας Καλαντζης. 
 
Ψάχνεις να βρεις τον Θεό; Κοίτα. ...Όταν κάποιος ψάχνει να βρει τον Θεό, ψάχνει γύρω του, στην φύση, στους άλλους ανθρώπους, κοιτάει ψηλά στον ουρανό, στα σύννεφα, στα άστρα, στο σύμπαν . Και φυσικά. ....δεν βρίσκει τίποτα που να μπορεί να δει. Γιατί ξέχασε να κοιτάξει στο ποιο εύκολο σημείο, Μέσα του. Ο Θεός μας έφτιαξε κατ 'εικόνα και ομοιωσητου. Είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά. Τα πνευματικά υλικά, όχι τα σωματικά. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι με την ίδια μορφή. Οποί θα ήμασταν Παναγιωτηδες,Μαριες, Δημητριοι η Δεσποινες. Δεν είμαστε όλοι σωματικά ίδιοι. Ούτε και όλοι υγιείς, όμορφοι και αρτιμελής. Τα πνευματικά υλικά όμως που φτιάχτηκαμε είναι ίδια για όλους μας, όχι αυτά που αποτελούν το περίβλημα της. ....Στην ψυχή του λοιπόν ο κάθε ένας πρέπει να ψάξει για να βρει τον Θεό. Εκεί είναι όλες οι απαντήσεις, όλα τα μηστικα, εκεί είναι που κατοικεί ο Θεός. Και το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της ψυχής μας είναι η Αγάπη. ....Ο ΘΕΌΣ δεν έχει μορφή όπως την φαντάζομαστε εμείς, είναι ενέργεια, είναι ΑΓΆΠΗ ... Άγιος Παισιος ο Αγιορειτης